Print this page
15 Dec 2013

Truc Vien Photography Club is one of the oldest Vietnamese photographic societies in Northern California. The club meets every second Sunday of each month.

Meetings start at 9:30am for club activities at Au Lac Institute, 2268 Quimby Rd, #E, San Jose, CA. All are welcome to attend.

There are no qualifications for membership, absolute beginner to expert, there will be something for you here. Membership fees are due when you decide to join the club.

Activities include regular monthly photo shows, photo trips, lighting practice in studio, annual photography exhibitions….


Hội Nhiếp Ảnh Trúc Viên là một trong những hội ảnh nghệ thuật Việt nam lâu đời nhất tại vùng Bắc California. Hội tổ chức những buổi họp vào 9 giờ 30 sáng chủ nhật tuần lễ thứ hai của mỗi tháng tại Học Viện Âu Lạc, 2268 Quimby Rd, #E, San Jose, CA.

Mọi thân hữu đều có quyền tham dự những buổi họp hàng tháng này và có thể xin gia nhập hội mà không cần điều kiện về năng khiếu và kinh nghiệm về nhiếp ảnh. Lệ phí gia nhập hội chỉ phải đóng sau một thời gian sinh hoạt và tìm hiểu.

Sinh hoạt thường lệ của hội là những buổi họp hàng tháng, những chuyến đi chụp ảnh trong và ngoài tiểu bang, những buổi thực tập chụp chân dung trong studio, những cuộc triển lãm nhiếp ảnh v.v…

Rate this item
(27 votes)
Last modified on Wednesday, 02 July 2014 16:54